Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Dlugoš
Tajomníci
Rozhodnutia
SL-STK-2017/2018-0008Podnet na komisiu
SL-STK-2017/2018-0007Kontumácia stretnutia 16.kola
SL-STK-2017/2018-0006Podanie nepodlieha ŠTK
SL-STK-2017/2018-0004Zmena termínu stretnutia
SL-STK-2017/2018-0003TJ Poľnohospodár Plaveč