Športovo-technická komisia
SL-STK-2017/2018-0001
Zámena HP
ŠTK OFZ SL súhlasí so žiadosťou ŠK Nová Ľubovňa, so zámenou HP s klubom TJ Poľnohospodár Plaveč v 5.kole respektíve 14.kole. Nariaďuje odohrať stretnutia 5.kolo Plaveč - Nová Ľubovňa, 14.kolo Nová Ľubovňa - Plaveč.
Rozhodnutie: SL-STK-2017/2018-0001
Klub: ŠK Nová Ľubovňa
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 15:01
Dátum vyriešenia: 24.08.2017 15:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
0 EUR 24.08.2017 15:04