Rozhodnutia
SL-DK-2016/2017-0010Tomáš Hmeľár (1386387)
SL-DK-2016/2017-0009ŠK Nová Ľubovňa
SL-DK-2016/2017-0008Peter Šuga (1149646)
SL-DK-2016/2017-0007Michal Leškovský (1230908)
SL-DK-2016/2017-0006Juraj Hanečák (1185486)
SL-DK-2016/2017-0005Neúčasť na stretnutí - Plaveč
SL-DK-2016/2017-0004Organizácia stretnutia
SL-DK-2016/2017-0003nedodržanie ÚHČ
SL-DK-2016/2017-0002Marek Radaj (1359528)
SL-DK-2016/2017-0001Jan Scensny 1214369