Disciplinárna komisia
SL-DK-2016/2017-0014
Neúčasť na stretnutí - Š.Jastrabie
DK trestá TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie finančnou pokutou 70 €, podľa RS 7j za neúčasť na stretnutí 14.kola dospelých. Zároveň ukladá povinnosť uhradiť náklady spojené s prípravou stretnutia TJ Družstevník Veľký Lipník vo výške 25 € a doručiť relevantný doklad OFZ v Starej Ľubovni.
Rozhodnutie: SL-DK-2016/2017-0014
Klub: TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 14:26
Dátum vyriešenia: 18.05.2017 14:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 18.05.2017 14:27
POKUTY