Disciplinárna komisia
SL-DK-2016/2017-0015
Neúčasť na stretnutí - Plaveč
DK trestá TJ Poľnohospodár Plaveč finančnou pokutou 10 €, podľa RS 7j za neúčasť na stretnutí 9.kola U13 žiaci.
Rozhodnutie: SL-DK-2016/2017-0015
Klub: TJ Poľnohospodár Plaveč
Dátum zaevidovania: 26.05.2017 08:53
Dátum vyriešenia: 26.05.2017 08:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 26.05.2017 08:55
POKUTY