Disciplinárna komisia
SL-DK-2016/2017-0016
Matúš Veľbacký 1255931
DK trestá hráča TJ Poľnohospodar Plaveč - Matúš Veľbacký (1255931), vylúčeného po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3.
Rozhodnutie: SL-DK-2016/2017-0016
Klub: TJ Poľnohospodár Plaveč
Dátum zaevidovania: 04.06.2017 09:03
Dátum vyriešenia: 04.06.2017 09:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Veľbacký 10 EUR 04.06.2017 09:04