Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0004
Kristián Rybovič (1327576)
DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej SL-DK-2017/2018-0002 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0004
Klub: TJ Sokol Jakubany
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 10:07
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 10:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kristián Rybovič 10 EUR 31.08.2017 10:07