Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0005
Tomáš Hmeľár (1386387)
DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej SL-DK-2017/2018-0003 a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0005
Klub: TJ SOKOL Ľubotín
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 15:59
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 16:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Hmeľár 10 EUR 07.09.2017 16:00