Legislatíva
Registračný a prestupový poriadok SFZ
Registračný a prestupový poriadok Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa07.09.2017Viac
Disciplinárny poriadok SFZ
Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa07.09.2017Viac
Súťažný poriadok SFZ
Súťažný poriadok Slovenského futbalového zväzu
Pridané dňa07.09.2017Viac
Pravidlá futbalu
Pravidlá futbalu, platné od 01.06.2017
Pridané dňa01.07.2017Viac
Zoznam usporiadateľskej služby
OFZ SL - Športovo-technická komisia
Pridané dňa31.08.2017Viac
Športový odborník
Registrácia športového odborníka
Pridané dňa17.08.2017Viac
Aktív ŠTK
Pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017
Pridané dňa17.03.2017Viac
Stanovy OFZ SL
Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované a schválené n...
Pridané dňa24.08.2016Viac