Športovo-technická komisia
SL-STK-2017/2018-0002
Zámena HP
Súhlasí so žiadosťou TJ SOKOL Ľubotín o zámenu HP v 4.kole (10.09.2017) s klubom TJ Poľnohospodár Plaveč a nariaďuje odohrať stretnutia nasledovne: 4.kolo Ľubotín - Plaveč, 13.kolo Plaveč - Ľubotín
Rozhodnutie: SL-STK-2017/2018-0002
Klub: TJ SOKOL Ľubotín
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 15:44
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 15:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.09.2017 15:47