Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0023
TJ Poľnohospodár Plaveč 10.kolo
DK ukladá TJ Poľnohospodár Plaveč DS - pokarhanie, podľa čl. 9/1b a čl. 11/1 za spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia.
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0023
Klub: TJ Poľnohospodár Plaveč
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 08:26
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 08:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.10.2017 08:26