Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0027
TJ Poľnohospodár Plaveč (11.kolo)
DK na základe podnetu ŠTK ukladá TJ Poľnohospodár Plaveč DS - pokutu 10 € za spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia, podľa čl. 9/1c DP.
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0027
Klub: TJ Poľnohospodár Plaveč
Dátum zaevidovania: 16.11.2017 15:49
Dátum vyriešenia: 16.11.2017 15:50
Stav: Vyriešené
POKUTY