Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0029
TJ Družstevník Litmanová 13.kolo
DK ukladá TJ Družstevník Litmanová DS - pokarhanie, podľa čl. 9/1b a čl. 11/1 za spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia.
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0029
Klub: TJ Družstevník Litmanová
Dátum zaevidovania: 05.04.2018 15:42
Dátum vyriešenia: 05.04.2018 15:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.04.2018 15:43