Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0039
Martin Dufala (1183443)
DK trestá hráča TJ Sokol Jakubany - Martin Dufala (1183443), nepodmienečným pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa čl. 37/5a DP.
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0039
Klub: TJ Sokol Jakubany
Dátum zaevidovania: 03.05.2018 14:41
Dátum vyriešenia: 03.05.2018 14:42
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Dufala 10 EUR 03.05.2018 14:41