Disciplinárna komisia
SL-DK-2017/2018-0045
Tomáš Kaleta (1188288)
DK berie na vedomie žiadosť TJ Sokol Malý Lipník - Tomáš Kaleta (1188288) o zmenu DS uloženej U0040 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie), podľa čl. 41/1, 2 DP a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018
Rozhodnutie: SL-DK-2017/2018-0045
Klub: TJ Sokol Malý Lipník
Dátum zaevidovania: 23.05.2018 09:03
Dátum vyriešenia: 23.05.2018 09:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Kaleta Poplatok za prerokovanie 10 EUR 23.05.2018 09:06