Disciplinárna komisia
SL-DK-2018/2019-0035
TJ Sokol Malý Lipník (10.kolo)
DK na základe podnetu ŠTK OFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 10.kola VI.ligy ukladá klubu TJ Sokol Malý Lipník DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/g RS.
Rozhodnutie: SL-DK-2018/2019-0035
Klub: TJ Sokol Malý Lipník
Dátum zaevidovania: 01.11.2018 13:52
Dátum vyriešenia: 01.11.2018 13:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 01.11.2018 13:53
POKUTY