Disciplinárna komisia
SL-DK-2018/2019-0036
TJ Sokol Jakubany (odvolanie voči U028)
DK nevyhovuje odvolaniu TJ Sokol Jakubany, v plnom rozsahu potvrdzuje svoje rozhodnutie a uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom na hracej ploche v stretnutí 10.kola medzi FK Podolínec - TJ Sokol Jakubany a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii OFZ.
Rozhodnutie: SL-DK-2018/2019-0036
Klub: TJ Sokol Jakubany
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 12:48
Dátum vyriešenia: 14.11.2018 11:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 09.11.2018 12:48