Komisia rozhodcov
Členovia
Ondrej Pristáč
Lukáš Maček
Peter Pečarka
Peter Gabštur
Tajomníci