Komisia rozhodcov
Členovia
Ondrej Pristáč
Lukáš Maček
Peter Gabštur
Tajomníci