Komisia rozhodcov
SL-KR-2018/2019-0001
Uznesenie k podnetu
KR OFZ SL berie na vedomie podnet TJ Sokol Jakubany a považuje ho za neopodstatnený. Stanovisko KR: Hlavný rozhodca v danej situácií zo 77. min. postupoval v súlade s pravidlami futbalu a správne udelil hráčovi osobný trest. (viď PF - pravidlo 12) Rozhodca musí napomenúť hráčov, ktorí zdržiavajú znovunadviazanie na hru, napríklad tým spôsobom, ak hráč: • úmyselne vykoná kop z nesprávneho miesta s tým zámerom, aby ho rozhodca nariadil opakovať.
Rozhodnutie: SL-KR-2018/2019-0001
Klub: TJ Sokol Jakubany
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 16:55
Dátum vyriešenia: 15.11.2018 20:05
Stav: Vyriešené