Post predsedu OFZ Stará Ľubovňa obhájil Jozef Kovalčík

24.11.2017, Ondrej Pristáč
Jozef Kovalčík bude hlavou OFZ aj naďalej.

Na  Volebnej konferencii OFZ Stará Ľubovňa si delegáti klubov zvolili za predsedu Jozefa Kovalčíka, ktorý bude hlavou zväzu aj nasledujúce 4-ročné obdobie. Napriek tomu, že mal protikandidáta, jeho zvolenie nemuselo byť jednoznačné. V tajnom hlasovaní získal 8 hlasov.

Pred 16:30 hod. sa začali schádzať zástupcovia jednotlivých klubov v konferenčnej sále reštaurácie Kolkáreň. Z celkového počtu 13 pozvaných zástupcov sa na konferenciu dostavili všetci delegáti. Prítomných delegátov a hostí privítal Peter Folvarčík, ktorý aj celú konferenciu viedol. 

Nové zloženie bude mať Výkonný výbor OFZ:

  • Jozef Kovalčík - predseda 
  • Ján Bobuľský - člen
  • Ján Solecký - člen
  • Jozef Sas - člen
  • Richard Želonka - člen

Členmi riadnej konferencie VsFZ sa stali:

  • Jozef Kovalčík,
  • Ján Fröhlich,
  • Karol Kačmarčík

Okrem zástupcov klubov, funkcionárov OFZ, kandidátov a verejnosti, poctil konferenciu svojou účasťou aj predseda Podtatranského futbalového zväzu a člen VV VsFZ Štefan Vaľko a primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko.

Na záver staronový predseda OFZ SL Jozef Kovalčík, poďakoval delegátom za dôveru a poprial všetkým veľa úspechov v ich ďalšej futbalovej práci.

image
Prečítané: 235x