Seminár Delegátov licencie A

18.01.2018, Peter Gabštur

Seminár Delegátov licencie A:

  • V zmysle požiadaviek získania licencie A pre delegáta na amatérskej úrovni je potrebné, aby si naštudoval:
  • Zákony: č.1/2014, 440/2015, pravidlá futbalu, súťažný a disciplinárny poriadok, stanovy, rozpis súťaže a vedel pracovať v  ISSF  (ovládajú to, ak boli rozhodcovia)
  • Po dohode s G. Ádámom určíme termín školenia (9 hodín) a miesto tak, aby od jarnej časti súťaže mohli byť k dispozícii zväzom. Predpokladaný termín 2. polovica marca 2018. 
  • Dohodneme komisiu, ktorá bude na  záverečnom seminári a skúškach, aby bol výstup zo školenia.  
  • Frekventanti si so sebou donesú vyplnené tlačivo vypísané strojom:
  • Registračný formulár SFZ delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov. 
  • Preto Vás žiadam o rozposlanie informácie jednotlivým frekventantom z vášho ObFZ aj s prílohou. 
  • V prípade, že máte ďalších adeptov, treba nahlásiť na sekretariát VsFZ. 

Príloha - Registračný formulár 

image
Autor: Peter Gabštur
Zdroj: Google
Prečítané: 109x