Úradná správa OFZ SL č.19

05.04.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.19, zo dňa 05.04.2018

Úradná správa č.19 , 05.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 05.04.2018

 

 

ŠPORTOVO –TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 14.kola (6.liga OM – 08.04.2018) nasledovne:

 

        Šarišské Jastrabie           –          Ľubotín                                  12:30 hod.

        Malý Lipník                     –          Podolínec                               15:30 hod.

        Nová Ľubovňa               –          Plaveč                                     12:30 hod.

        Litmanová                      –          Jakubany                                15:30 hod.

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 15.kola (6.liga OM – 15.04.2018) nasledovne:

 

       Jakubany                        –           Malý Lipník                             13:00 hod.

       Ľubotín                           –           Litmanová                               16:00 hod. 

       Podolínec                        –          Vyšné Ružbachy                     13:00 hod.

       Nová Ľubovňa                –           Šarišské Jastrabie                   16:00 hod.      

 

  1. ŠTK dáva do pozornosti DK TJ Družstevník Litmanová pre nedostatky v stretnutí 1kola (6.liga OM)

 

  1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK aby dodržiavali stanovený počet usporiadateľskej služby (1+2) a povinnosti spojené s týmto nariadením pod disciplinárnymi následkami.

 

  1. ŠTK oznamuje, že kontrolu vzdialenosti oplotenia od hracej plochy vykonajú delegáti zväzu v prvom domácom stretnutí. Predpísaná vzdialenosť oplotenia bola nariadená na min. 1,5 m od hracej plochy (viac info. na stránke http://obfz-stara-lubovna.futbalnet.sk/spravy/konferencia-ofz-sa-zisla-na-svojom-prvom-zasadnuti). V prípade nedodržania tohto nariadenia budú voči príslušnému FK vyvodené disciplinárne opatrenia.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

  1. U0029: DK ukladá TJ Družstevník Litmanová DS - pokarhanie, podľa čl. 9/1b a čl. 11/1 za spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia. + 10 €

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

  • Obsadenie R a DPR/DS  14.kolo VI.ligy OM:

 

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

DPR/DS

Šarišské Jastrabie – Ľubotín

12:30

Kandráč

Beňo

 

Folvarčík

Malý Lipník – Podolínec

15:30

Beňo

Kandráč

 

Folvarčík

Nová Ľubovňa – Plaveč

12:30

Tkáč Michal

Tkáč Ján

 

Sumilas

Litmanová – Jakubany

15:30

Tkáč Ján

Tkáč Michal

 

Sumilas

Vyšné Ružbachy – voľno

x

 

 

 

 

 

 

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 252x