Úradná správa OFZ SL č.22

26.04.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.22, zo dňa 26.04.2018

 

Úradná správa č.22 , 26.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 26.04.2018

 

  • Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 03.05.2018 o 15:30 hod.

 

ŠPORTOVO –TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 18.kola (6.liga OM – 06.05.2018) nasledovne:

 

            Malý Lipník                            –                      Plaveč                                         13:30 hod.

            Litmanová                              –                      Šarišské Jastrabie                   16:30 hod.

            Vyšné Ružbachy                    –                      Nová Ľubovňa                         13:30 hod.

            Podolínec                               –                      Ľubotín                                       16:30 hod.

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať mládežnícke stretnutia nasledovne:

 

Turnaj – U13 : Ľubotín         (28.04.2018)                 –          10:00 hod.

 

Turnaj – U15  : Jakubany       (01.05.2018)               –          10:00 hod.

 

  1. ŠTK mení termín turnaja U11 – sk. D na      01.05.2018      –          10:00 hod.

 

  1. ŠTK kontumuje stretnutie: 16.kola – (6.liga OM) Malý Lipník - Ľubotín na 3:0 v prospech TJ Sokol Malý Lipník v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie. TJ SOKOL Ľubotín do pozornosti DK.

 

  1. ŠTK dáva do pozornosti DK TJ Sokol Jakubany na základe správy DS – spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

  1. U0036: DK udeľuje TJ SOKOL Ľubotín pokutu 70 € podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie 16.kola (6.liga OM) TJ Sokol Malý Lipník – TJ SOKOL Ľubotín.

 

  1. U0037: DK ukladá TJ Sokol Jakubany DS - pokarhanie, podľa čl. 9/1b a čl. 11/1 za spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia. + 10 €

 

  1. U0038: DK berie na vedomie žiadosť FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY - Adrián Martinek (1257809) o zmenu DS uloženej U0033 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne), od 03.05.2018 a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

  • Obsadenie R a DPR/DS  17.kolo VI.ligy OM:

 

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

DPR/DS

Plaveč – Litmanová

13:30

Beňo

Tkáč J.

 

Bobuľský

Ľubotín – Vyšné Ružbachy

16:30

Tkáč J.

Beňo

 

Bobuľský

Jakubany – Podolínec

13:30

Kandráč

Furtkevič

     Tkáč M.     

Folvarčík

Nová Ľubovňa – Malý Lipník

16:30

     Furtkevič     

     Kandráč     

Tkáč M.

Folvarčík

Šarišské Jastrabie – voľno

x

 

 

 

 

Mládežnícke kategórie

Turnaj Ľubotín – U13 (28.04.2018)

     10:00     

Tkáč M.

 

 

 

Turnaj Jakubany – U15 (01.05.2018)

10:00

Kandráč

 

 

 

Turnaj Plaveč – U11 (01.05.2018)

10:00

Tkáč J.

 

 

 

 

                                                                                                                                  

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 220x