12.04.2019, Peter Gabštur

Úradná správa OFZ SL č.24

12.04.2019, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.24, zo dňa 12.04.2019
[doc]Úradná správa č.24

  

ÚRADNÁ SPRÁVA 

zo dňa 12.04.2019


· Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 18.04.2019 o 15:30 hod.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL


1. ŠTK upozorňuje všetkých R a DZ na povinnosť uvádzať do zápisu R, resp. správy PR a DS dôvody štartu hráča bez RP.


2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 14.kola (Kúpele Smierdžonka 6.liga OM – 21.04.2019) nasledovne:


Nová Ľubovňa –  Veľký Lipník            13:30 hod.

Jakubany –  Ľubotín                           16:30 hod.

Plaveč  –  Podolínec                           13:30 hod.

Šarišské Jastrabie –  Litmanová         16:30 hod.

Vyšné Ružbachy –  Malý Lipník          16:30 hod. 


Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL


1. U0039: Marek Chovanec (1228129), TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie, Šiesta liga - DK ukladá DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP.


2. U0040: Peter Kopčík (1288748), TJ SOKOL Ľubotín, Šiesta liga - Vylúčený po 2 ŽK – DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.


3. U0041: Juraj Hanečák (1185486), FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY, Šiesta liga - Vylúčený po 2 ŽK – DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.


KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL


· Obsadenie R a DPR/DS 13.kolo 6.ligy OM:

   

STRETNUTIA                               ČAS           R                   AR1                      AR2                   DPR/DS


Plaveč – Šarišské Jastrabie         13:00       Vojtek              Beňo                                                 Sumilas


Ľubotín – Vyšné Ružbachy          16:00       Beňo                Vojtek                                               Sumilas

 

Litmanová – Veľký Lipník            13:00        Tkáč M.           Furtkevič                                           Folvarčík

 

Nová Ľubovňa – Jakubany          16:00        Furtkevič         Tkáč M.                                             Folvarčík


Malý Lipník – Podolínec               16:00       Tkáč J.             Čerkala                                              Bobuľský

 

Mládežnícke stretnutia

 

Ľubotín U19 – 14.04.2019                          11:00            Tkáč J.

 

Jakubany U11 – 17.04.2019 (Streda)         15:00            Tkáč J.1. KR berie na vedomie podnet ŠK Nová Ľubovňa

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 176x