Úradná správa OFZ SL č.26

23.05.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.26, zo dňa 23.05.2018

Úradná správa č.26 , 23.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 23.05.2018

 

 • Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 31.05.2018 o 15:30 hod..

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL
 

 • VV OFZ SL poveril ŠTK aby určila dejiská finálových stretnutí. 
   
 1. ŠTK nariaďuje odohrať 2.kolo - O pohár predsedu OFZ SL (27.05.2018) nasledovne:

Nová Ľubovňa                       –                      Malý Lipník                            14:30 hod.

Vyšné Ružbachy                    –                      Jakubany                                14:30 hod.
 

 1. ŠTK nariaďuje odohrať mládežnícke stretnutia nasledovne:

Turnaj U09                 (25.05.2018)               –          Nová Ľubovňa                       14:00 hod.

Turnaj U11 sk.C -      (26.05.2018)               –          Jakubany                                15:00 hod.

Turnaj U11 sk.D -      (28.05.2018)               –          Plavnica                                  15:00 hod.
 

 1. ŠTK berie na vedomie žiadosť FK SLOVAN Vyšné Ružbachy.
   
 2. ŠTK OFZ SL na svojom zasadnutí vyžrebovala miesta konania finálových stretnutí nasledovne:
 • termín finálového stretnutia O pohár predsedu OFZ SL – 02.06.2018 (sobota) o 17:00 hod. – na štadióne TJ Družstevník Veľký Lipník.
   
 • termín finálového stretnutia SuperPohár OFZ SL – 09.06.2018 (sobota) o 17:00 hod. – na štadióne FK SLOVAN Vyšné Ružbachy.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

 1. U0041: DK trestá hráča TJ Sokol Ľubotín - Michal Leškovský (1230908), vylúčeného po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.
   
 2. U0042: DK trestá hráča TJ Sokol Malý Lipník - Martin Víra (1131851), vylúčeného po ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.
   
 3. U0043: DK trestá hráča TJ Poľnohospodár Plaveč - Marek Tomčo (1121228), vylúčeného po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.
   
 4. U0044: DK trestá hráča TJ Poľnohospodár Plaveč - Matúš Veľbacký (1255931), vylúčený za HNS – sotenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP.
   
 5. U0045: DK berie na vedomie žiadosť TJ Sokol Malý Lipník - Tomáš Kaleta (1188288) o zmenu DS uloženej U0040 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 stretnutie), podľa čl. 41/1, 2 DP a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018.
   
 6. U0046: DK na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada TJ Poľnohospodár Plaveč - Michal Šuťák (1200763) o písomné stanovisko k HNS (nevhodné verbálne prejavy a gestá voči R a AR1) po stretnutí 1.kola "O pohár predsedu OFZ SL" ŠK Nová Ľubovňa - TJ Poľnohospodár Plaveč, podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 30.05.2018. Zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a DP, od 23.05.2018, až do doriešenia DK.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

 • Obsadenie R a DPR/DS  2.kolo O pohár predsedu OFZ SL (27.05.2018):

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

DPR/DS

Nová Ľubovňa – Malý Lipník

14:30

     Kandráč     

     Tkač J.     

 

Bobuľský

Vyšné Ružbachy – Jakubany

14:30

Furtkevič

Beňo

     Tkač M.     

Sumilas

Mládežnícke kategórie

Turnaj Kolačkov/NL B – U09 (25.05.2018)     

14:00

Beňo

 

 

 

Turnaj Jakubany – U11 – 26.05.2018

15:00

Kandráč

 

 

 

Turnaj Plavnica – U11 – 28.05.2018

15:00

Tkáč J.

 

 

 

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 268x