Úradná správa OFZ SL č.27

31.05.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.27, zo dňa 31.05.2018

Úradná správa č.27 , 31.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 31.05.2018

 

 • Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 07.06.2018 o 15:30 hod..

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

 

 1. ŠTK nariaďuje odohrať finálové stretnutie - O pohár predsedu OFZ SL (02.06.2018 – štadión TJ Družstevník Veľký Lipník) nasledovne:

 

Jakubany                                –                      Nová Ľubovňa                       17:00 hod.

 

 1. ŠTK nariaďuje odohrať mládežnícke stretnutia nasledovne:

 

Turnaj U09                 (01.06.2018)                           –          Jakubany                    14:00 hod.

Turnaj U11 sk. C -     (06.06.2018 - streda)              –          Čirč                            16:00 hod.

 

 1. ŠTK OFZ SL nariaďuje odohrať:

 

  • termín finálového stretnutia SuperPohár OFZ SL – 09.06.2018 (sobota) o 17:00 hod. –
   na štadióne FK SLOVAN Vyšné Ružbachy.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 1. U0046: DK berie na vedomie písomné stanovisko TJ Poľnohospodár Plaveč - Michal Šuťák (1200763) k HNS (nevhodné verbálne prejavy a gestá voči R a AR1) po stretnutí kola "O pohár predsedu OFZ SL" ŠK Nová Ľubovňa - TJ Poľnohospodár Plaveč. Ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a DP, od 23.05.2018, až do doriešenia DK ostáva v platnosti,
  zároveň predvoláva na 07.06.2018 o 15:30 hod. AR1 Vincent Kandráč.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

 • Obsadenie R a DPR/DS  finálové stretnutie O pohár predsedu OFZ SL (02.06.2018):

 

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

NR

DPR/DS

Jakubany – Nová Ľubovňa

17:00

Lukáš Maček

Miroslav Furtkevič

Vincent Kandráč

Radoslav Beňo

Ján Bobuľský

Mládežnícke kategórie

Turnaj Jakubany – U09 (01.06.2018)

13:00

Radoslav Beňo

 

 

 

 

Turnaj Čirč – U11 – (06.06.2018)

16:00

Michal

        Tkáč

 

 

 

 

                           

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 199x