Úradná správa OFZ SL č.28

08.06.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.28, zo dňa 07.06.2018

Úradná správa č.28 , 07.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 07.06.2018

 

  • Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 14.06.2018 o 15:30 hod..

 

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať finálové stretnutie - SuperPohár OFZ SL (09.06.2018 – štadión FK SLOVAN Vyšné Ružbachy) nasledovne:

 

Vyšné Ružbachy                    –                      Jakubany                     17:00 hod.

 

  1. ŠTK nariaďuje odohrať mládežnícke stretnutia nasledovne:

 

Turnaj U11 sk. C -     (09.06.2018)               –          Šarišské Jastrabie                               10:00 hod.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

  1. U0046: DK trestá hráča TJ Poľnohospodár Plaveč - Michal Šuťák (1200763) za HNS voči delegovanej osobe (nevhodné verbálne prejavy a gestá voči AR1) po stretnutí kola "O pohár predsedu OFZ SL" ŠK Nová Ľubovňa - TJ Poľnohospodár Plaveč, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia, podľa čl. 9/2b2 a čl. 48/2a DP.

 

  1. DK dáva do pozornosti KR R Kandráč Vincent.

 

  1. DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu ofzsl@post.sk. Finančná pokuta je stanovená na 20 €.

 

  1. DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/2018 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/2019.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

  • Obsadenie R a DPR/DS  finálové stretnutie SuperPohár OFZ SL (09.06.2018):

 

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

DPR/DS

Vyšné Ružbachy – Jakubany

     17:00     

     Beňo     

     Furtkevič     

     Tkáč J.     

Folvarčík

Mládežnícke kategórie

Turnaj Šarišské Jastrabie – U11 sk. C (09.06.2018)

10:00

Tkáč M.

 

 

 

                           

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 201x