Úradná správa OFZ SL č.29

19.06.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.29, zo dňa 13.06.2018

Úradná správa č.29 , 13.06.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 13.06.2018

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

  1. ŠTK oznamuje FK, že sa môžu prihlásiť do nového súťažného ročníka 2018/2019.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

  1. U0047: DK trestá hráča TJ Sokol Jakubany - Michal Orechovský (1311919), vylúčeného po 2. ŽK.

           DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

  1. KR bez uznesení                        
image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 159x