Úradná správa OFZ SL č.5

14.09.2018, Peter Gabštur
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.5, zo dňa 13.09.2018

Úradná správa č.5, 13.09.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA

zo dňa 13.09.2018

 

 • Najbližšie zasadnutie odborných komisií OFZ SL bude 20.09.2018 o 15:30 hod..
 • Sekretariát OFZ SL upozorňuje FK, že úhrada zberných faktúr je do 14.09.2018 - 24:00 hod., pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL

 

 1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 5.kola (Kúpele Smierdžonka 6.liga OM – 23.09.2018) nasledovne:

 

Plaveč                         –          Podolínec                               12:30 hod.

Ľubotín                      –          Jakubany                                 15:30 hod.

Veľký Lipník             –          Nová Ľubovňa                       12:30 hod.

Litmanová                  –          Šarišské Jastrabie                   15:30 hod.

Malý Lipník               –          Vyšné Ružbachy                    15:30 hod.

 

 

 1. ŠTK nariaďuje odohrať turnaje (Palma U11 liga) – 15.09.2018 nasledovne:

 

 • sk. A –            Jakubany         14:00 hod.

 

 • sk. B –            Plaveč            14:00 hod.

 

 1. ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok:

• maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu,

• každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania,

• ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich však musí byť realizované v predlženom hracom čase,

• striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry,

• hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu

 

 1. ŠTK upozorňuje FK na nutnosť predkladania licencie trénera pred každým stretnutím (6.liga OM)
 1. ŠTK OFZ SL schvaľuje zmenu stretnutí U13 (Junošport liga) a nariaďuje odohrať turnaj 30.10.2018 (utorok - štátny sviatok).

 

 1. ŠTK OFZ SL schvaľuje zmenu stretnutí U09 (RD Poľana sk. A) a nariaďuje odohrať turnaj 25.09.2018.
 1. ŠTK OFZ SL schvaľuje zmenu stretnutí U13 (Junošport liga) a nariaďuje odohrať turnaj 30.10.2018 (utorok - štátny sviatok).

 

      6. ŠTK OFZ SL schvaľuje zmenu stretnutí U09 (RD Poľana sk. A) a nariaďuje odohrať turnaj 25.09.2018.

 

      7. ŠTK dáva do pozornosti DK za porušenie Rozpisu OFZ SL FK:

3.kolo:

 • TJ Sokol Jakubany (spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia)
 • TJ Družstevník Litmanová (nepredloženie trénerskej licencie, spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia)

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA OFZ SL

 

 1. U009: DK na základe podnetu ŠTK ukladá TJ Sokol Jakubany za porušenie Rospisu OFZ SL čl.20d (spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia) v stretnutí 3.kola TJ Sokol Jakubany - TJ Družstevník Veľký Lipník, DS – pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

 

 1. U010: DK na základe podnetu ŠTK ukladá TJ Družstevník Litmanová za porušenie Rospisu OFZ SL čl.15c (nepredloženie trénerskej licencie) v stretnutí 3.kola TJ Poľnohospodár Plaveč - TJ Družstevník Litmanová, DS – finančnú pokutu 10 €, podľa čl. 9/1c a čl. 12/6 DP.

 

 1. U011: DK na základe podnetu ŠTK ukladá TJ Družstevník Litmanová za porušenie Rospisu OFZ SL čl.20d (spôsobenie oneskorenia začiatku stretnutia) v stretnutí kola TJ Poľnohospodár Plaveč - TJ Družstevník Litmanová, DS – finančnú pokutu 10 €, podľa čl. 9/1c a čl. 12/6 DP.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OFZ SL,
v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV OFZ SL

 

 • Obsadenie R a DPR/DS  4.kolo 6.ligy OM:

 

STRETNUTIE

ČAS

R

AR1

AR2

DPR/DS

Šarišské Jastrabie – Plaveč

12:30

     Čerkala     

     Furtkevič     

     Bravis     

Folvarčík

Jakubany – Nová Ľubovňa

15:30

Furtkevič

Čerkala

 

Folvarčík

Podolínec – Malý Lipník

12:30

Tkáč M.

Tkáč J.

Beňo

Bobuľský

Vyšné Ružbachy – Ľubotín

15:30

Tkáč J.

Tkáč M.

 

Bobuľský

Veľký Lipník – Litmanová

15:30

Beňo

Bravis

 

Sumilas

Mládežnícke stretnutia

Turnaj U11 – Jakubany (15.09.2018)

14:00

Tkáč M.

 

 

 

Turnaj U11 – Plaveč (15.09.2018)

14:00

Tkáč J.

 

 

 

Memoríál Ing. V. Jaceníka – SL (15.09.2018)     

11:30

Furtkevič

Beňo

 

 

                                  

 

image
Autor: Ilustračné foto
Zdroj: www.fotolia.pl
Prečítané: 264x